Warszawa

Warszawa

Adres

ul. Mińska 65  1 p. pokój 184
03-828 Warszawa

Dane kontaktowe

Centrala: 523 223 522,
Tel. alarmowy: 52 196 51

Biuro
tel. 538 628 501
e-mail: warszawa@msu.pl